Laknäs Östanhols bystuga

Bystugans historia

Den ursprungliga byggnaden till den nuvarande bystugan byggdes år 1883 för att tjäna som småskola (åk1-3). År 1916 lades skolan ner och en Konsumbutik öppnades i samma lokaler. Sedan 1930-talet har huset fungerat som bystuga för byarna Laknäs och Östanhol. En omfattande utbyggnad påbörjades år 1985 till dess nuvarande utseende.


Beskrivning av bystugan

bystugan Bystugan har idag ett fullständigt utrustat och modernt kök, som lämpar sig väl för att hantera stora sällskap för möten och fester. Två stora samlingslokaler finns, varav en har en vacker gammal scen. Bystugan har även internetanslutning och WiFi.

Vid intresse att hyra bystugan kontakta:
Holger Asplund tel: 0247-50477
Mobil 070- 576 93 54.
e-post: laknas.bystuga@gmail.com
Bokningskalender

Sidan uppdaterad 2018-01-31.